fbpx

Công trình Cao Ốc Văn Phòng

ClientAnh Huy
LocationHùynh văn bánh
CategoryThiết kế công trình
Year2015

Vị trí tại trung tâm Thành phố Hồ Chí minh. Chủ trì thiết kế KST Thuỷ ngọc Tuân.