fbpx

Quầy tiếp tân

Chào mừng bạn đến với Nội Thất IDT

Quầy Tiếp Tân

Quầy Tiếp Tân 04

Sản phẩm tính theo đơn vị 1 M dài

Giá cơ bản cho mẫu này5.340.000 ₫
Giá chưa thuế: 5.073.000 ₫
Giảm giá: -293.700 ₫
Giá / kg:

Quầy Tiếp Tân 05

Sản phẩm tính theo đơn vị 1 M dài

Giá cơ bản cho mẫu này4.340.000 ₫
Giá chưa thuế: 4.123.000 ₫
Giảm giá: -238.700 ₫
Giá / kg:

Quầy Tiếp Tân 06

Sản phẩm tính theo đơn vị 1 M dài

Giá cơ bản cho mẫu này4.340.000 ₫
Giá chưa thuế: 4.123.000 ₫
Giảm giá: -238.700 ₫
Giá / kg:

Quầy Tiếp Tân 07

Sản phẩm tính theo đơn vị Bộ

Giá cơ bản cho mẫu này7.870.000 ₫
Giá chưa thuế: 7.476.500 ₫
Giảm giá: -432.850 ₫
Giá / kg:

Quầy Tiếp Tân 08

Sản phẩm tính theo đơn vị 1 M dài

Giá cơ bản cho mẫu này5.650.000 ₫
Giá chưa thuế: 5.650.000 ₫
Giảm giá:
Giá / kg:

Quầy Tiếp Tân 09

Sản phẩm tính theo đơn vị 1 M dài

Giá cơ bản cho mẫu này5.650.000 ₫
Giá chưa thuế: 5.650.000 ₫
Giảm giá:
Giá / kg:

Quầy Tiếp Tân 12

Sản phẩm tính theo đơn vị 1 M dài, chuyên dùng cho các ...

Giá cơ bản cho mẫu này5.450.000 ₫
Giá chưa thuế: 5.450.000 ₫
Giảm giá:
Giá / kg:

Quầy Tiếp Tân 18

Sản phẩm tính theo đơn vị 1 M dài,

Giá cơ bản cho mẫu này4.850.000 ₫
Giá chưa thuế: 4.850.000 ₫
Giảm giá:
Giá / kg:

Quầy Tiếp Tân 19

Sản phẩm tính theo đơn vị 1 M dài

Giá cơ bản cho mẫu này3.890.000 ₫
Giá chưa thuế: 3.695.500 ₫
Giảm giá: -213.950 ₫
Giá / kg:

Quầy Tiếp Tân 20

Sản phẩm tính theo Bộ

Giá cơ bản cho mẫu này4.790.000 ₫
Giá chưa thuế: 4.550.500 ₫
Giảm giá: -263.450 ₫
Giá / kg:

Quầy Tiếp Tân 21

Sản phẩm tính theo Bộ

Giá cơ bản cho mẫu này6.540.000 ₫
Giá chưa thuế: 6.213.000 ₫
Giảm giá: -359.700 ₫
Giá / kg:

Quầy Tiếp Tân 22

Sản phẩm tính theo Bộ

Giá cơ bản cho mẫu này3.680.000 ₫
Giá chưa thuế: 3.496.000 ₫
Giảm giá: -202.400 ₫
Giá / kg:

Quầy Tiếp Tân Hiện Đại 2 (Morden Reception Counter ) QTT02520

Quầy tiếp tân hiện đại 2 (Morden Reception Counter ) ...

Giá cơ bản cho mẫu này6.680.000 ₫
Giá chưa thuế: 6.346.000 ₫
Giảm giá: -367.400 ₫
Giá / kg: