fbpx

Phòng Giám Đốc

Chào mừng bạn đến với Nội Thất IDT

Phòng Giám Đốc

Bàn Giám Đốc IDT01

Chất liệu MFC/MDF chưa bao gồm tủ hồ sơ phía sau/chỉ bao ...

Giá cơ bản cho mẫu này7.880.000 ₫
Giá chưa thuế: 7.880.000 ₫
Giảm giá:
Giá / kg:
Giá cơ bản cho mẫu này5.880.000 ₫
Giá chưa thuế: 5.880.000 ₫
Giảm giá:
Giá / kg:

Bàn Giám Đốc IDT02-1

Chất liệu MFC/MDF chưa bao gồm tủ hồ sơ phía sau/chỉ bao ...

Giá cơ bản cho mẫu này7.980.000 ₫
Giá chưa thuế: 7.980.000 ₫
Giảm giá:
Giá / kg:

Bàn Giám Đốc IDT03

Kích thước 900 x 1800 x750

Giá cơ bản cho mẫu này6.680.000 ₫
Giá chưa thuế: 6.680.000 ₫
Giảm giá:
Giá / kg:
Giá cơ bản cho mẫu này7.380.000 ₫
Giá chưa thuế: 7.380.000 ₫
Giảm giá:
Giá / kg: