fbpx

Phòng Khách

Chào mừng bạn đến với Nội Thất IDT

Phòng Khách

BÀN SOFA IDEAR-01

Kích thước 900x990x400

Giá cơ bản cho mẫu này4.500.000 ₫
Giá chưa thuế: 4.275.000 ₫
Giảm giá: -247.500 ₫
Giá / kg:

BÀN SOFA IDEAR-02

Kích thước 900x990x400

Giá cơ bản cho mẫu này4.950.000 ₫
Giá chưa thuế: 4.950.000 ₫
Giảm giá:
Giá / kg:

BÀN SOFA IDEAR-03

Kích thước 900x900x450

Giá cơ bản cho mẫu này5.950.000 ₫
Giá chưa thuế: 5.950.000 ₫
Giảm giá:
Giá / kg:
Giá cơ bản cho mẫu này14.680.000 ₫
Giá chưa thuế: 13.946.000 ₫
Giảm giá: -807.400 ₫
Giá / kg:
Giá cơ bản cho mẫu này13.880.000 ₫
Giá chưa thuế: 13.186.000 ₫
Giảm giá: -763.400 ₫
Giá / kg:
Giá cơ bản cho mẫu này18.880.000 ₫
Giá chưa thuế: 17.936.000 ₫
Giảm giá: -1.038.400 ₫
Giá / kg:
Giá cơ bản cho mẫu này18.680.000 ₫
Giá chưa thuế: 17.746.000 ₫
Giảm giá: -1.027.400 ₫
Giá / kg:
Giá cơ bản cho mẫu này12.680.000 ₫
Giá chưa thuế: 12.046.000 ₫
Giảm giá: -697.400 ₫
Giá / kg:
Giá cơ bản cho mẫu này22.680.000 ₫
Giá chưa thuế: 21.546.000 ₫
Giảm giá: -1.247.400 ₫
Giá / kg:
Giá cơ bản cho mẫu này8.580.000 ₫
Giá chưa thuế: 8.151.000 ₫
Giảm giá: -471.900 ₫
Giá / kg: