fbpx

Nội Thất Văn Phòng

Chào mừng bạn đến với Nội Thất IDT

Nội Thất Văn Phòng

Bàn Giám Đốc IDT01

Chất liệu MFC/MDF chưa bao gồm tủ hồ sơ phía sau/chỉ bao ...

Giá cơ bản cho mẫu này7.880.000 ₫
Giá chưa thuế: 7.880.000 ₫
Giảm giá:
Giá / kg:

Bàn Giám Đốc IDT02-1

Chất liệu MFC/MDF chưa bao gồm tủ hồ sơ phía sau/chỉ bao ...

Giá cơ bản cho mẫu này7.980.000 ₫
Giá chưa thuế: 7.980.000 ₫
Giảm giá:
Giá / kg:
Giá cơ bản cho mẫu này7.380.000 ₫
Giá chưa thuế: 7.380.000 ₫
Giảm giá:
Giá / kg:

Bàn Giám Đốc IDT07

Sản phẩm tính theo Bộ

Giá cơ bản cho mẫu này7.380.000 ₫
Giá chưa thuế: 7.380.000 ₫
Giảm giá:
Giá / kg:
Giá cơ bản cho mẫu này7.680.000 ₫
Giá chưa thuế: 7.680.000 ₫
Giảm giá:
Giá / kg:
Giá cơ bản cho mẫu này7.280.000 ₫
Giá chưa thuế: 7.280.000 ₫
Giảm giá:
Giá / kg:
Giá cơ bản cho mẫu này6.880.000 ₫
Giá chưa thuế: 6.880.000 ₫
Giảm giá:
Giá / kg:
Giá cơ bản cho mẫu này13.380.000 ₫
Giá chưa thuế: 13.380.000 ₫
Giảm giá:
Giá / kg:

Bàn họp IDear02

Sản phẩm tính theo đơn vị 1m dài mặt bàn

Giá cơ bản cho mẫu này3.250.000 ₫
Giá chưa thuế: 3.087.500 ₫
Giảm giá: -178.750 ₫
Giá / kg:

Bàn họp IDear03

Sản phẩm tính theo đơn vị 1m dài mặt bàn

Giá cơ bản cho mẫu này3.450.000 ₫
Giá chưa thuế: 3.277.500 ₫
Giảm giá: -189.750 ₫
Giá / kg:

Bàn họp IDear04

Sản phẩm tính theo đơn vị bộ

Giá cơ bản cho mẫu này4.550.000 ₫
Giá chưa thuế: 4.322.500 ₫
Giảm giá: -250.250 ₫
Giá / kg:

Bàn họp IDear05

Sản phẩm tính theo đơn vị 1m dài mặt bàn

Giá cơ bản cho mẫu này3.350.000 ₫
Giá chưa thuế: 3.182.500 ₫
Giảm giá: -184.250 ₫
Giá / kg:

Bàn họp IDear06

Sản phẩm tính theo đơn vị 1m2 mặt bàn

Giá cơ bản cho mẫu này3.450.000 ₫
Giá chưa thuế: 3.277.500 ₫
Giảm giá: -189.750 ₫
Giá / kg:

Bộ bàn nhân viên Idear-NV01

Bàn dùng cho 1 nhân viên (600x1200)

Giá cơ bản cho mẫu này2.960.000 ₫
Giá chưa thuế: 2.812.000 ₫
Giảm giá: -162.800 ₫
Giá / kg:

Bộ bàn nhân viên Idear-NV03

Bàn dùng cho 1 nhân viên (600x1200)

Giá cơ bản cho mẫu này3.360.000 ₫
Giá chưa thuế: 3.192.000 ₫
Giảm giá: -184.800 ₫
Giá / kg:

Bộ bàn nhân viên Idear-NV04

Bàn dùng cho 4 nhân viên (1200x2400)

Giá cơ bản cho mẫu này11.600.000 ₫
Giá chưa thuế: 11.020.000 ₫
Giảm giá: -638.000 ₫
Giá / kg:

Bộ bàn nhân viên Idear-NV05

Bàn dùng cho 1 nhân viên (600x1200)

Giá cơ bản cho mẫu này2.560.000 ₫
Giá chưa thuế: 2.432.000 ₫
Giảm giá: -140.800 ₫
Giá / kg:

Bộ bàn nhân viên đôi

Bàn dùng cho 2 nhân viên (1200x1200)

Giá cơ bản cho mẫu này4.660.000 ₫
Giá chưa thuế: 4.427.000 ₫
Giảm giá: -256.300 ₫
Giá / kg:

Quầy Tiếp Tân 01

Sản phẩm tính theo đơn vị 1 M dài

Giá cơ bản cho mẫu này5.350.000 ₫
Giá chưa thuế: 5.350.000 ₫
Giảm giá:
Giá / kg:

Quầy Tiếp Tân 02

Sản phẩm tính theo đơn vị 1 M dài

Giá cơ bản cho mẫu này4.750.000 ₫
Giá chưa thuế: 4.512.500 ₫
Giảm giá: -261.250 ₫
Giá / kg:

Quầy Tiếp Tân 03

Sản phẩm tính theo đơn vị 1 M dài

Giá cơ bản cho mẫu này5.450.000 ₫
Giá chưa thuế: 5.177.500 ₫
Giảm giá: -299.750 ₫
Giá / kg:

Quầy Tiếp Tân 04

Sản phẩm tính theo đơn vị 1 M dài

Giá cơ bản cho mẫu này5.340.000 ₫
Giá chưa thuế: 5.073.000 ₫
Giảm giá: -293.700 ₫
Giá / kg:

Quầy Tiếp Tân 05

Sản phẩm tính theo đơn vị 1 M dài

Giá cơ bản cho mẫu này4.340.000 ₫
Giá chưa thuế: 4.123.000 ₫
Giảm giá: -238.700 ₫
Giá / kg:

Quầy Tiếp Tân 06

Sản phẩm tính theo đơn vị 1 M dài

Giá cơ bản cho mẫu này4.340.000 ₫
Giá chưa thuế: 4.123.000 ₫
Giảm giá: -238.700 ₫
Giá / kg:

Quầy Tiếp Tân 07

Sản phẩm tính theo đơn vị 1 M dài

Giá cơ bản cho mẫu này4.600.000 ₫
Giá chưa thuế: 4.370.000 ₫
Giảm giá: -253.000 ₫
Giá / kg:

Quầy Tiếp Tân 08

Sản phẩm tính theo đơn vị 1 M dài

Giá cơ bản cho mẫu này5.650.000 ₫
Giá chưa thuế: 5.650.000 ₫
Giảm giá:
Giá / kg:

Quầy Tiếp Tân 09

Sản phẩm tính theo đơn vị 1 M dài

Giá cơ bản cho mẫu này5.650.000 ₫
Giá chưa thuế: 5.650.000 ₫
Giảm giá:
Giá / kg:
Page 1 of 2