fbpx

Phòng nhân viên

Chào mừng bạn đến với Nội Thất IDT

Bàn nhân viên

Bàn Làm Việc Chân Sắt, Cho Nhân Viên, Modun Hiện Đại Cao Cấp Phong Cách

Bàn làm việc nhân viên, chân sắt, modun hiện đại cao cấp, ...

Giá cơ bản cho mẫu này2.850.000 ₫
Giá chưa thuế: 2.707.500 ₫
Giảm giá: -156.750 ₫
Giá / kg:

Bàn Nhân Viên Chân Sắt, Modun Hiện Đại Cá Tính

Bàn làm việc nhân viên chân sắt, modun hiện đại cao cấp, ...

Giá cơ bản cho mẫu này2.850.000 ₫
Giá chưa thuế: 2.707.500 ₫
Giảm giá: -156.750 ₫
Giá / kg:

Bàn Nhân Viên Modun Hiện Đại Cao Cấp

Bàn làm việc nhân viên modun hiện đại cao cấp, dùng trong ...

Giá cơ bản cho mẫu này2.850.000 ₫
Giá chưa thuế: 2.707.500 ₫
Giảm giá: -156.750 ₫
Giá / kg:

Bàn Nhân Viên đôi Modun Hiện Đại Cao Cấp

Bàn làm việc nhân viên, modun hiện đại cao cấp, dùng trong ...

Giá cơ bản cho mẫu này4.450.000 ₫
Giá chưa thuế: 4.227.500 ₫
Giảm giá: -244.750 ₫
Giá / kg:

Bộ bàn nhân viên Idear-NV01

Bàn dùng cho 1 nhân viên (600x1200)

Giá cơ bản cho mẫu này2.960.000 ₫
Giá chưa thuế: 2.812.000 ₫
Giảm giá: -162.800 ₫
Giá / kg:

Bộ bàn nhân viên Idear-NV03

Bàn dùng cho 1 nhân viên (600x1200)

Giá cơ bản cho mẫu này3.360.000 ₫
Giá chưa thuế: 3.192.000 ₫
Giảm giá: -184.800 ₫
Giá / kg:

Bộ bàn nhân viên Idear-NV04

Bàn dùng cho 4 nhân viên (1200x2400)

Giá cơ bản cho mẫu này11.600.000 ₫
Giá chưa thuế: 11.020.000 ₫
Giảm giá: -638.000 ₫
Giá / kg:

Bộ bàn nhân viên Idear-NV05

Bàn dùng cho 1 nhân viên (600x1200)

Giá cơ bản cho mẫu này2.560.000 ₫
Giá chưa thuế: 2.432.000 ₫
Giảm giá: -140.800 ₫
Giá / kg:

Bộ bàn nhân viên đôi

Bàn dùng cho 2 nhân viên (1200x1200)

Giá cơ bản cho mẫu này4.660.000 ₫
Giá chưa thuế: 4.427.000 ₫
Giảm giá: -256.300 ₫
Giá / kg: