fbpx

Phòng Giám Đốc

Chào mừng bạn đến với Nội Thất IDT

Bàn Giám Đốc

Bàn Giám Đốc IDT01

Chất liệu MFC/MDF chưa bao gồm tủ hồ sơ phía sau/chỉ bao ...

Giá cơ bản cho mẫu này7.880.000 ₫
Giá chưa thuế: 7.880.000 ₫
Giảm giá:
Giá / kg:

Bàn Giám Đốc IDT02-1

Chất liệu MFC/MDF chưa bao gồm tủ hồ sơ phía sau/chỉ bao ...

Giá cơ bản cho mẫu này7.980.000 ₫
Giá chưa thuế: 7.980.000 ₫
Giảm giá:
Giá / kg:
Giá cơ bản cho mẫu này7.380.000 ₫
Giá chưa thuế: 7.380.000 ₫
Giảm giá:
Giá / kg:

Bàn Giám Đốc IDT07

Sản phẩm tính theo Bộ

Giá cơ bản cho mẫu này7.380.000 ₫
Giá chưa thuế: 7.380.000 ₫
Giảm giá:
Giá / kg:
Giá cơ bản cho mẫu này7.680.000 ₫
Giá chưa thuế: 7.680.000 ₫
Giảm giá:
Giá / kg:
Giá cơ bản cho mẫu này7.280.000 ₫
Giá chưa thuế: 7.280.000 ₫
Giảm giá:
Giá / kg:
Giá cơ bản cho mẫu này6.880.000 ₫
Giá chưa thuế: 6.880.000 ₫
Giảm giá:
Giá / kg:
Giá cơ bản cho mẫu này13.380.000 ₫
Giá chưa thuế: 13.380.000 ₫
Giảm giá:
Giá / kg: