fbpx

Phòng Họp

Chào mừng bạn đến với Nội Thất IDT

Bàn họp

Bàn họp IDear02

Sản phẩm tính theo đơn vị 1m dài mặt bàn

Giá cơ bản cho mẫu này3.250.000 ₫
Giá chưa thuế: 3.087.500 ₫
Giảm giá: -178.750 ₫
Giá / kg:

Bàn họp IDear03

Sản phẩm tính theo đơn vị 1m dài mặt bàn

Giá cơ bản cho mẫu này3.450.000 ₫
Giá chưa thuế: 3.277.500 ₫
Giảm giá: -189.750 ₫
Giá / kg:

Bàn họp IDear04

Sản phẩm tính theo đơn vị bộ

Giá cơ bản cho mẫu này4.550.000 ₫
Giá chưa thuế: 4.322.500 ₫
Giảm giá: -250.250 ₫
Giá / kg:

Bàn họp IDear05

Sản phẩm tính theo đơn vị 1m dài mặt bàn

Giá cơ bản cho mẫu này3.350.000 ₫
Giá chưa thuế: 3.182.500 ₫
Giảm giá: -184.250 ₫
Giá / kg:

Bàn họp IDear06

Sản phẩm tính theo đơn vị 1m2 mặt bàn

Giá cơ bản cho mẫu này3.450.000 ₫
Giá chưa thuế: 3.277.500 ₫
Giảm giá: -189.750 ₫
Giá / kg: