fbpx

Phòng Giám Đốc

Chào mừng bạn đến với Nội Thất IDT

Phòng Giám Đốc

Giá cơ bản cho mẫu này5.880.000 ₫
Giá chưa thuế: 5.880.000 ₫
Giảm giá:
Giá / kg:
Giá cơ bản cho mẫu này5.580.000 ₫
Giá chưa thuế: 5.580.000 ₫
Giảm giá:
Giá / kg:

Bàn Giám Đốc IDT03

Kích thước 900 x 1800 x750

Giá cơ bản cho mẫu này6.680.000 ₫
Giá chưa thuế: 6.680.000 ₫
Giảm giá:
Giá / kg:

Bàn Giám Đốc IDT07

Sản phẩm tính theo Bộ

Giá cơ bản cho mẫu này7.380.000 ₫
Giá chưa thuế: 7.380.000 ₫
Giảm giá:
Giá / kg:

Bàn Giám Đốc khu vực

Kích thước 900 x 1800 x750

Giá cơ bản cho mẫu này7.680.000 ₫
Giá chưa thuế: 7.680.000 ₫
Giảm giá:
Giá / kg: