fbpx

Nội Thất Ngân Hàng

Chào mừng bạn đến với Nội Thất IDT

Nội Thất Ngân hàng

Giá cơ bản cho mẫu này5.580.000 ₫
Giá chưa thuế: 5.580.000 ₫
Giảm giá:
Giá / kg:

Bàn Giám Đốc IDT07

Sản phẩm tính theo Bộ

Giá cơ bản cho mẫu này7.380.000 ₫
Giá chưa thuế: 7.380.000 ₫
Giảm giá:
Giá / kg:

Bộ bàn nhân viên Idear-NV03

Bàn dùng cho 1 nhân viên (600x1200)

Giá cơ bản cho mẫu này3.360.000 ₫
Giá chưa thuế: 3.192.000 ₫
Giảm giá: -184.800 ₫
Giá / kg:

Bộ bàn nhân viên Idear-NV04

Bàn dùng cho 4 nhân viên (1200x2400)

Giá cơ bản cho mẫu này11.600.000 ₫
Giá chưa thuế: 11.020.000 ₫
Giảm giá: -638.000 ₫
Giá / kg:

Bộ bàn nhân viên đôi

Bàn dùng cho 2 nhân viên (1200x1200)

Giá cơ bản cho mẫu này4.660.000 ₫
Giá chưa thuế: 4.427.000 ₫
Giảm giá: -256.300 ₫
Giá / kg:

Quầy Tiếp Tân 15

Sản phẩm tính theo đơn vị 1 M dài, chuyên dùng cho các ...

Giá cơ bản cho mẫu này5.750.000 ₫
Giá chưa thuế: 5.750.000 ₫
Giảm giá:
Giá / kg:

Quầy Tiếp Tân 16

Sản phẩm tính theo đơn vị 1 M dài, chuyên dùng cho các ...

Giá cơ bản cho mẫu này5.950.000 ₫
Giá chưa thuế: 5.652.500 ₫
Giảm giá: -327.250 ₫
Giá / kg:

Quầy Tiếp Tân 17

Sản phẩm tính theo đơn vị 1 M dài,

Giá cơ bản cho mẫu này4.650.000 ₫
Giá chưa thuế: 4.650.000 ₫
Giảm giá:
Giá / kg: