fbpx

Staff room

Chào mừng bạn đến với Nội Thất IDT

Bàn nhân viên

Bàn Làm Việc Chân Sắt, Cho Nhân Viên, Modun Hiện Đại Cao Cấp Phong Cách

Bàn làm việc nhân viên, chân sắt, modun hiện đại cao cấp, ...

Base price for variant: 2.850.000 ₫
Sales price without tax: 2.707.500 ₫
Discount: -156.750 ₫
Price / kg:

Bàn Nhân Viên Chân Sắt, Modun Hiện Đại Cá Tính

Bàn làm việc nhân viên chân sắt, modun hiện đại cao cấp, ...

Base price for variant: 2.850.000 ₫
Sales price without tax: 2.707.500 ₫
Discount: -156.750 ₫
Price / kg:

Bàn Nhân Viên Modun Hiện Đại Cao Cấp

Bàn làm việc nhân viên modun hiện đại cao cấp, dùng trong ...

Base price for variant: 2.850.000 ₫
Sales price without tax: 2.707.500 ₫
Discount: -156.750 ₫
Price / kg:

Bàn Nhân Viên đôi Modun Hiện Đại Cao Cấp

Bàn làm việc nhân viên, modun hiện đại cao cấp, dùng trong ...

Base price for variant: 4.450.000 ₫
Sales price without tax: 4.227.500 ₫
Discount: -244.750 ₫
Price / kg:

Bộ bàn nhân viên Idear-NV01

Bàn dùng cho 1 nhân viên (600x1200)

Base price for variant: 2.960.000 ₫
Sales price without tax: 2.812.000 ₫
Discount: -162.800 ₫
Price / kg:

Bộ bàn nhân viên Idear-NV03

Bàn dùng cho 1 nhân viên (600x1200)

Base price for variant: 3.360.000 ₫
Sales price without tax: 3.192.000 ₫
Discount: -184.800 ₫
Price / kg:

Bộ bàn nhân viên Idear-NV04

Bàn dùng cho 4 nhân viên (1200x2400)

Base price for variant: 11.600.000 ₫
Sales price without tax: 11.020.000 ₫
Discount: -638.000 ₫
Price / kg:

Bộ bàn nhân viên Idear-NV05

Bàn dùng cho 1 nhân viên (600x1200)

Base price for variant: 2.560.000 ₫
Sales price without tax: 2.432.000 ₫
Discount: -140.800 ₫
Price / kg:

Bộ bàn nhân viên Idear-NV06

Bàn dùng cho 1 nhân viên (1200x1200)

Bộ bàn nhân viên Idear-NV07

Bàn dùng cho 1 nhân viên (600x1200)

Bộ bàn nhân viên đôi

Bàn dùng cho 2 nhân viên (1200x1200)

Base price for variant: 4.660.000 ₫
Sales price without tax: 4.427.000 ₫
Discount: -256.300 ₫
Price / kg: