fbpx

Meeting Room

Chào mừng bạn đến với Nội Thất IDT

Bàn họp

Bàn họp IDear02

Sản phẩm tính theo đơn vị 1m dài mặt bàn

Base price for variant: 3.250.000 ₫
Sales price without tax: 3.087.500 ₫
Discount: -178.750 ₫
Price / kg:

Bàn họp IDear03

Sản phẩm tính theo đơn vị 1m dài mặt bàn

Base price for variant: 3.450.000 ₫
Sales price without tax: 3.277.500 ₫
Discount: -189.750 ₫
Price / kg:

Bàn họp IDear04

Sản phẩm tính theo đơn vị bộ

Base price for variant: 4.550.000 ₫
Sales price without tax: 4.322.500 ₫
Discount: -250.250 ₫
Price / kg:

Bàn họp IDear05

Sản phẩm tính theo đơn vị 1m dài mặt bàn

Base price for variant: 3.350.000 ₫
Sales price without tax: 3.182.500 ₫
Discount: -184.250 ₫
Price / kg:

Bàn họp IDear06

Sản phẩm tính theo đơn vị 1m2 mặt bàn

Base price for variant: 3.450.000 ₫
Sales price without tax: 3.277.500 ₫
Discount: -189.750 ₫
Price / kg: